Consulta 341 – ¿Cobranza contra pago diferido o contra aceptación?