Consulta 326 – Aviso de crédito por entrega física