Consulta 305 – ¿Un párrafo en polaco desvirtúa un documento emitido en inglés?