Consulta 304 – Banco pagador libio no paga a exportador español